964/2006 / Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2004

964/2006 / Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă a veniturilor cu destinaţie specială în sectorul energetic, aprobată prin Legea nr.529/2004.

Stadiu: procedură legislativă încetată prin respingere definitivă de către Camera Deputaţilor

Iniţiatori: 10 deputaţi deputaţi PSD: Bobeanu Răzvan-Petrică, Dorneanu Valer, Hrebenciuc Viorel, Manda Iulian Claudiu, Martin Eduard-Stelian, Mazăre Alexandru, Mitrea Miron Tudor, Nicula Vasile Cosmin, Tudose Mihai, Zgonea Valeriu Ştefan şi un senator PSD: Nicolae Şerban

Parlamentul României

 

Camera Deputaţilor Senat

 

Lege

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă a veniturilor cu destinaţie specială în sectorul energetic, aprobată prin Legea nr. 529/2004

 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege:

 

Articol unic: Ordonanţa Guvernului nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă a veniturilor cu destinaţie specială în sectorul energetic, publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 799 din 30 august 2004, aprobată prin Legea nr. 529/2004, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:
„d) dezvoltarea rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice în mediul urban și rural, în special în scopul alimentării cu energie electrică a zonelor neelectrificate din mediul urban și rural;“
2. La articolul 2, după litera l) se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins:
„m) preluarea și modernizarea de către cei în drept a rețelelor de distribuție a energiei electrice, disponibilizate de agenții economici cu capital de stat ca urmare a aplicării programelor de restructurare, rețele care sunt utilizate pentru activitatea de distribuție a energiei electrice în zona pentru care un operator deține licență de distribuție.“
3. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 6 – (1) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică de la data de 1 ianuarie 2005 până la data de 31 decembrie 2007, inclusiv.“

 

Click aici pentru mai multe detalii privind această propunere legislativă.