944/2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.49/2006

944/2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.49/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Stadiu: procedură legislativă încetată prin respingere definitivă de către Camera Deputaţilor

Iniţiatori: 11 deputaţi PSD: Bobeanu Răzvan-Petrică, Dorneanu Valer, Hrebenciuc Viorel, Manda Iulian Claudiu, Martin Eduard-Stelian, Mazăre Alexandru, Mitrea Miron Tudor, Nicula Vasile Cosmin, Tudose Mihai, Zgonea Valeriu Ştefan şi un senator PSD: Nicolae Şerban

 

Parlamentul României

 

Camera Deputaţilor Senat

 

Lege

privind modificarea Legii nr. 49/2006 pentru adoptarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 

Articol unic: Legea nr. 49/2006 publicată în M.Of. nr. 246/20 mar. 2006, privind circulația pe drumurile publice, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Alineatul (2) al art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Administratorul drumului public sau, după caz, antreprenorul ori executantul lucrărilor este obligat să semnalizeze corespunzător, imediat  orice obstacol aflat pe partea carosabilă, și să ia toate măsurile de înlăturare a acestora.“
2. La art. 23, alineatul (6) se abrogă
3. La art. 23, alineatul (7) se abrogă
4. La art. 88, alineatul (4) se abrogă
5. La art. 881, lit. c) a alin (1) se abrogă
6. La art. 915, alineatele (1) și (2) se abrogă
7. Art. 916  se abrogă
Art. 7 Alineatele (1) și (2) ale art. 102 se vor modifica prin comasare ca alineat (1) și vor avea următorul cuprins:
„măsura suspendării permisului de conducere se poate aplica cu respectarea prevederilor Convenției asupra circulației rutiere încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 și ratificată prin Decretul nr. 318/1980.“

 

Click aici pentru mai multe detalii privind această propunere legislativă.