94/2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.1 al Legii nr.527/2002

94/2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.1 al Legii nr.527/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată precum şi interconectarea acestora

 

Stadiu: adoptată ca Legea 370/2006

Iniţiatori: 7 deputaţi PSD: Manda Iulian Claudiu, Mănăstireanu Vladimir Alexandru, Moldovan Emil Radu, Nica Dan, Nicula Vasile Cosmin, Ponta Victor-Viorel, Teodorescu George Alin

 

Parlamentul României

 

Camera Deputaţilor Senat

 

Lege pentru modificarea art. 17 alin. 1 al Legii nr. 527/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată precum şi interconectarea acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 

Articol unic: Legea nr. 527/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 14 august 2002 se modifică după cum urmează:

 

Art. 17 (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„În exercitarea atribuţiilor de control personalul împuternicit în acest scop al autorităţii de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 16 alin. (2) poate solicita furnizorilor de servicii sau operatorilor de reţele de informaţii care le sunt necesare, menţionând baza legală şi scopul solicitării, şi pot stabili termene proporţionale cu durata necesară producerii informaţiilor solicitate, până la care aceste informaţii să fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a)“.

 

Click aici pentru mai multe detalii privind această propunere legislativă.