891/2006 Propunere legislativă pentru modificarea legea nr. 351/2004, legea gazelor

891/2006 Propunere legislativă pentru modificarea L. nr. 351/2004, legea gazelor

Stadiu: procedură legislativă încetată prin respingere definitivă de către Camera Deputaţilor

Iniţiatori: 11 deputaţi PSD: Bobeanu Răzvan-Petrică, Dorneanu Valer, Hrebenciuc Viorel, Manda Iulian Claudiu, Martin Eduard-Stelian, Mazăre Alexandru, Mitrea Miron Tudor, Nicula Vasile Cosmin, Tudose Mihai, Zgonea Valeriu Ştefan şi un senator PSD: Nicolae Şerban

 

Parlamentul României

 

Camera Deputaţilor Senat

 

Lege

privind modificarea Legii nr. 351/2004, legea gazelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 

1. La art. 36, litera c) se abrogă
2. Alin (2) al Art. 65 se modifică și va avea următorul cuprins:
„În cazul în care realizarea obiectivelor/conductelor precizate la alin (1) nu este economic justificată pentru operatorul licențiat, solicitantul va participa în cotă parte în colaborarea cu aceasta, la finanțarea obiectivelor/conductelor, sub condiția delimitării clare a contribuției sale.“
3. La Art. 65, după alineatul 2 se adaugă un nou alineat cu următorul cuprins:
„Solicitantul este obligat să închirieze cota parte din obiectivele/conductele pe care le-a finanțat, operatorului licențiat în schimbul unei chirii“.
4. La art 84 alin (1), litera d) se abrogă
5. La art. 85 alin (2), după litera b) se adaugă litera c) cu următorul cuprins:
„c) să utilizeze bunurile proprietate a terților care au fost realizate  pentru inființarea sau extinderea rețelelor de alimentare cu gaze naturale contra unei chirii care să se deducă din contravaloarea serviciului prestat.“
6. Alineatul (2) al Art. 90 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Exercitarea drepturilor de uz și servitute prevăzute în articolele 86, 87, 88 și 89 din Legea nr. 351/2004, legea gazelor, asupra proprietăților private afectate de capacitățile din domeniul gazelor naturale se realizează după despăgubirea prealabilă a proprietarilor acestora.“

 

Click aici pentru mai multe detalii privind această propunere legislativă.