846/2006 Propunere legislativă privind sprijinirea populaţiei afectate de catastrofele naturale din lunile aprilie-mai 2006

846/2006 Propunere legislativă privind sprijinirea populaţiei afectate de catastrofele naturale din lunile aprilie-mai 2006

Stadiu: procedură legislativă încetată prin respingere definitivă de către Camera Deputaţilor

Iniţiatori: 7 deputaţi PSD: Călin Ion, Găleteanu Monalisa, Hrebenciuc Viorel, Manda Iulian Claudiu, Sasu Ion, Voinea Florea, Zgonea Valeriu Ştefan şi un senator PSD: Geoană Mircea Dan

 

Parlamentul României

 

Camera Deputaţilor Senat

 

Lege

privind prijinirea populaţiei afectate de catastrofele naturale din lunie aprilie – mai 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 

Art. 1 (1) Prezenta lege are ca scop ajutorarea persoanelor care au suferit de pe urma catastrofelor naturale din lunile aprilie – mai 2006
(2) Persoanele beneficiare ale acestor ajutoare se stabilesc de către consiliile locale prin anchete sociale potrivit prevederilor legale.
Art. 2 Fiecare familie sinistrată va primi câte 500 RON.
Art. 3 (1) Proprietarii locuinţelor care au fost distruse sau au devenit improprii pentru locuit în urma catastrofelor naturale vor beneficia în mod gratuit de refacerea caselor sau acordarea de materiale de construcţii necesare refacerii integral a acestora.
(2) Racordarea la utilităţile publice se va efectua în mod gratuit.
Art. 4 (1) Producătorii agricoli care au avut suprafeţe cultivate şi nu beneficiază de asigurare vor primi până la data de 01 august 2006, de la rezerva de stat, echivalentul a 300 kg de cereale pe hectar calamitat.
(2) Producătorii agricoli vor primi câte 600 RON pentru fiecare hectar cultivat în toamna 2005 şi câte 300 RON pentru cele arate şi necultivate în primăvara 2006.
(3) Suprafaţa de teren pentru care se acordă subvenţie este de maxim 5 hectare pe familie afectată.
(4) Producătorii agricoli care şi-au pierdut efectivele de bovine, cabaline, ovine, suine, păsări precum şi familiile de albine, înregistrate la Camera Agricolă, vor primi o despăgurire bănească în cuantum de 75% din despăgubirile acordate de societăţile naţionale de asigurări.
Art. 5 Familiile afectate de catrastofele naturale vor beneficia de scutirea integrală de la plata impozitului şi a taxelor locale pentru anii 2006, 2007 şi 2008.
Art. 6 (1) Copiilor şi tinerilor din localităţile afectate, care urmează o formă de învăţământ preşcolar, primar sau secundar (gimnazial, secundar inferior, liceal, secundar superior, profesional şi liceal) şi sunt mutaţi la unităţi de învăţământ din alte localităţi decât cele de domiciliu, li se va asigura gratuit cazarea şi masa de prânz, pe toată perioada mutării.
(2) Copiii şi tinerii din localităţile afectate care urmează o formă de învăţământ preşcolar, primar sau secundar (gimnazial, secundar inferior, liceal, secundar superior, profesional şi liceal) vor beneficia de:
a) rechizite şcolare gratuite pentru anul şcolar 2006-2007 şi anul şcolar 2007-2008;
b) acordarea de tabere gratuite în vara anilor 2006 şi 2007, prin Agenţia Naţională pentru Tineret, Direcţia de Programe Recreative şi Divertisment pentru Tineret.
Art. 7 (1) Cheltuielile pentru acordarea acestor ajutoare vor fi suportate de la bugetul de stat.
(2) Fondurile care reveneau bugetelor locale din plata taxelor şi impozitelor locale vor fi întregite de la bugetul de stat.
(3) Prevederile bugetare pentru anul 2006 se vor modifica în mod corespunzător pentru a se asigurarea resurselor necesare.

 

Click aici pentru mai multe detalii privind această propunere legislativă.