827/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 215/2001

827/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 215/2001

Stadiu: procedură legislativă încetată prin respingere definitivă de către Senat

Iniţiatori: 2 deputaţi PSD: Apostolache Mihai Cristian, Manda Iulian Claudiu

 

Parlamentul României

 

Camera Deputaţilor Senat

 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 

Articol unic. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La art. 8, alin. 2, după litera p) se introduce litera p’) care va avea următorul cuprins:
p’) «iniţiază şi sprijină, inclusiv prin asigurarea condiţiilor materiale şi a resurselor financiare, activităţi, programe şi proiecte de şi pentru tineret»

2. La art. 68, alin. 1, după litera l se introduce litera l’) având următorul cuprins:
l’) «iniţiază şi sprijină, inclusiv prin asigurarea condiţiilor materiale şi a resurselor financiare, activităţi, programe şi proiecte de şi pentru tineret».

 

Click aici pentru mai multe detalii privind această propunere legislativă.