68/2006 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 13 şi articolului 17 din Ordonanţa Guvernului nr.81/2004

68/2006 / Propunere legislativă pentru modificarea articolului 13 şi articolului 17 din Ordonanţa Guvernului nr.81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare

Stadiu: procedură legislativă încetată prin respingere definitivă de către Camera Deputaţilor

Iniţiatori: 12 deputaţi PSD: Apostolache Mihai Cristian, Bănicioiu Nicolae, Bobeanu Răzvan-Petrică, Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu, Manda Iulian Claudiu, Mănăstireanu Vladimir Alexandru, Nedelcu Gabriela, Ponta Victor-Viorel, Pop Claudiu Adrian, Sârbu Daciana Octavia, Toma Florentina Marilena, Vlase Petru Gabriel

 

Parlamentul României

 

Camera Deputaţilor Senat

 

Lege pentru modificarea articolului 13 şi articolului 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 

Articol unic: Articolul 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 81 din 19 august 2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Parta I, nr. 795 din 27 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 486/2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 13 – (1) Se interzice recoltarea prin împuşcare a exemplarelor de vânat din crescătoriile şi complexurile de vânătoare.
(2) Pentru evitarea producerii unor accidente, precum şi pentru evidenţa vânatului recoltat sunt şi rămân aplicabile şi în cazul complexurilor de vânătoare reglementările emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, referitor la:
a) protecţia muncii în cadrul acţiunilor de vânătoare;
b) caracteristicile armelor şi muniţiilor care se pot folosi la vânătoare, dacă recoltarea se face cu arme de vânătoare;
c) rasele de câini admise la vânătoare;
d) evaluarea trofeelor de vânat;
(3) În situaţii deosebite, cum ar fi: răniri, epizootii, precum şi în situaţii în care vânatul se recoltează viu, numai cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, se folosesc mijloace care nu vatămă animalul.“

Arcitol unic: Articolul 17 din Ordonaţa Guvernului nr. 81 din 19 august 2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 27 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 486/2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 17 – (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 11 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.
(2) Nerespectarea dispoziţiilor art. 13 alin (2) şi ale art. 15 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.
(3) Nerespectarea dispoziţiilor art. 12 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei.“

 

Click aici pentru mai multe detalii privind această propunere legislativă.