434/2006 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.74 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor activive

434/2006 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.74 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active

Stadiu: adoptată ca Lege 292/2006

Iniţiatori: 2 deputaţi PSD: Iordache Florin, Manda Iulian Claudiu, 2 deputaţi PNL: Preda Ion, Toma Horia-Victor, 1 deputat PRM: Vasilescu Lia Olguţa, 2 deputaţi PD-L: Buda Daniel, Romanescu Marcel Laurenţiu, 2 deputaţi PC: Florea Damian, Manta Pantelimon

 

Parlamentul României

 

Camera Deputaţilor Senat

 

Lege

pentru modificarea şi completarea art. 74 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 

Art. 1 – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 74, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) În termenul de două zile lucrătoare de la data plăţii preţului integral sau în cazul vânzării cu plata în rate a plăţii avansului şi a prezentării garanţiilor stabilite în procesul-verbal de licitaţie, licitatorul va transmite adjudecatarului cumpărător şi proprietarului bunului vândut silit câte un exemplar original al acestui proces-verbal.“

2. La articolul 74, după alineatul (4) se introduc 3 alineate noi, alin. (5) – (7) cu următorul cuprins:
„(5) Pentru bunurile transmise prin vânzare silită, procesul-verbal de licitaţie constituie titlul de proprietate, în baza căruia adjudecatarul este îndreptăţit să procedeze la înregistrarea bunurilor adjudecate în evidenţa contabilă, să solicite, după caz, înmatricularea mijloacelor de transport, înregistrarea la organele fiscale, efectuarea publicităţii imobiliare, precum şi orice alte operaţiuni admise de lege pentru titularul dreptului de proprietate
(6) Pentru adjudecatarul bunului imobil, procesul-verbal de licitaţie constituie titlul executoriu împotriva debitorului sau a oricărei alte persoane care are în posesie sau deţine în fapt, fără nici un titlu, imobilul adjudecat. Dispoziţiile art. 516-523 din Codul de procedură civilă referitoare la actul de adjudecare, efectele adjudecării şi cererea de evicţiune sunt aplicabile în mod corespunzător.
(7) Procesul-verbal de vânzare la licitaţie a bunurilor cu plata preţului în rate, potrivit alin. (1) şi (2), constituie titlu executoriu împotriva cumpărătorului pentru diferenţa de preţ neachitată în termen.“

Art. II – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, procesele-verbale de licitaţie întocmite până la această dată, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituie, pentru adjudecatari, titluri executorii asupra tuturor persoanelor care se află în posesia bunurilor imobile vândute la licitaţie.

 

Click aici pentru mai multe detalii privind această propunere legislativă.