427/2006 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

427/2006 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

 

Stadiu: procedură legislativă încetată prin respingere definitivă de către Camera Deputaţilor

Iniţiatori: 13 deputaţi PSD: Adomnicăi Mirela Elena, Bănicioiu Nicolae, Bobeanu Răzvan-Petrică, Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu, Iancu Iulian, Manda Iulian Claudiu, Matei Cătălin Lucian, Mănăstireanu Vladimir Alexandru, Moldovan Emil Radu, Nedelcu Gabriela, Ponta Victor-Viorel, Pop Claudiu Adrian, Sârbu Daciana Octavia

 

Parlamentul României

 

Camera Deputaţilor Senat

 

Lege

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 

Articolul I – Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează astfel:
1. „Titlul XI – Finanţarea activităţii sportive“ va avea următoarea formulare: „Titlul XI – Finanţarea activităţii sportive şi înlesnirile la plata obligaţiunilor fiscale“.
2. După titlul propus la punctul 1 urmează denumirea: „Capitolul I – Finanţarea activităţilor sportive“
3. După articolul 77 urmează denumirea: „Capitolul II – Înlesnirea de la plata obligaţiunilor fiscale“
4. După titlul propus la punctul 3 urmează art. 771, art. 772 şi art. 773, cu următorul conţinut:
• Art. 771 – (1) Anual, în prealabil adoptării bugetului propriu, prevăzut la art. 67, structurile sportive în care se realizează sportul de performanţă, în înţelesul prezentei legi, fac propuneri Agenţiei Naţionale pentru Sport, în vederea obţinerii de la Ministerul Finanţelor Publice, a înlesnirilor la plata obligaţiunilor fiscale menţionate de art. 121 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.
(2) Înlesnirile la plata obligaţiunilor fiscale prevăzute la alin (1) se vor referi atât la modul de plată a unor restanţe neprescrise, cât şi la cele din anul pentru care se întocmeşte bugetul propriu.
(3) Debitorii  – structuri sportive în care se realizează sportul de performanţă – au dreptul de a obţine oricare sau mai multe din înlesnirile prevăzute de art. 121 din Codul de procedură fiscală, dacă sunt temeinic justificate şi prin facilităţile astfel acordate nu se periclitează încasarea în integralitate a creanţei la bugetul de stat şi / sau bugetele locale, după caz, până la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului pentru care se elaborează proiectul de buget propriu.

• Art. 772 – (1) Cluburile/asociaţile sportive cu activitate în sportul de performanţă, participante la competiţiile sportive oficiale cu caracter naţional şi / sau internaţional, restante la plata obligaţiunilor fiscale scadente până la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2005, vor propune Agenţiei Naţionale pentru Sport, pe baza documentaţiei primite de la Ministerul Finanţelor Publice, graficul de plată al acestora, în oricare din modurile de plată admise de lege şi a înlesnirilor prevăzute de art. 121 din Codul de procedură fiscală, distribuite echilibrat pe toată perioada 01.01.2006 – 21.12.2008.
(2) Cuantumul obligaţiilor fiscale, restante la data intrării în vigoare a prezentei legi, va cuprinde atât debitul propriu zis, cât şi dobânzile şi / sau penalităţile de orice fel pendinte lor.
(3) Debitorul care, începând cu anul 2006, îşi plăteşte la termenele stabilite, potrivit graficului de plată prevăzut la alin. (1), atât cota – restantă cât şi obligaţiile fiscale ale anului al cărui exerciţiu bugetar se derulează, beneficiază – în perioada 01.01.2006 – 31.12.2008 – de scutirea plăţii dobânzilor / penalităţilor de care altfel ar fi ţinut.
(4) Propunerile cluburilor / asociaţilor sportive cu activitate în sportul de performanţă, prevăzute la alin (1), vor fi  obligatorii pentru Agenţia Naţională pentru Sport şi Ministerul Finanţelor Publice, dacă sunt respectate condiţiile de stingere a debitelor restante până la 31.12.2008.

• Art. 773 (1) – Dispoziţiile prezentei legi îşi încetează aplicabilitatea la 31.12.2008.
(2) – În perioada aplicării prezentei legi, structurile sportive care sunt îndreptăţite să beneficieze de înlesniri la plata obligaţiunilor fiscale restante, au dreptul să încheie şi să îndeplinească acte juridice pendinte activităţii şi scopurilor lor numai sub condiţia menţinerii, respectiv, majorării activului patrimonial.
(3) – Organele abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice au obligaţia, în cadrul controlului exercitat în condiţiile legii, să urmărească îndeplinirea respectării condiţiei prevăzute la alin. (2). În caz de încălcare a ei, Ministerul Finanţelor Publice, prin organele de specialitate abilitate – poate trece, fără notificare, de drept, la luarea oricărei măsuri legale pentru încasarea debitelor restante, cu dobânzile / penalităţile prevăzute la art. 772 alin. (2) şi (3).

Articolul II – Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, numărul 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele din prezenta lege, se va republica, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare.

 

Click aici pentru mai multe detalii privind această propunere legislativă.