375/2006 Propunere legislativă privind modificarea art.28 din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

375/2006 Propunere legislativă privind modificarea art.28 din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

 

Stadiu: procedură legislativă încetată prin respingere definitivă de către Camera Deputaţilor

Iniţiatori: 4 deputaţi PSD: Călin Ion, Dorneanu Valer, Duşa Mircea, Manda Iulian Claudiu

 

Parlamentul României

 

Camera Deputaţilor Senat

 

Lege

privind modificarea art. 28 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 

Articol unic: Alineatul (2) al art. 28 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Organizarea şi funcţionarea aparatului propriu al Autorităţii Electorale Permanente, atribuţiile acesteia, numărul de posturi şi structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Personalului Autorităţii Electorale Permanente îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare. La organizarea şi funcţionarea aparatului propriu de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente, nu se aplică prevederile art. XVI din titlul III al Cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.“

 

Click aici pentru mai multe detalii privind această propunere legislativă.