260/2006 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004

260/2006 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 

Stadiu: adoptată ca Legea 272/2006

Iniţiatori: 7 deputaţi PSD: Manda Iulian Claudiu, Mănăstireanu Vladimir Alexandru, Moldovan Emil Radu, Nica Dan, Nicula Vasile Cosmin, Ponta Victor-Viorel, Teodorescu George Alin

 

Parlamentul României

 

Camera Deputaţilor Senat

 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 

Articol unic: Legea 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice se modifică şi se completează după cum urmează:
După art. 7 alin (1) se introduce un nou alineat (1.1) cu următorul conţinut:
„1.1 În cazul interconectării, furnizorul are obligaţia de a transmite la interfaţa dintre cele două reţele identitatea liniei apelate fără a o altera, modifica sau şterge“.

 

Click aici pentru mai multe detalii privind această propunere legislativă.