25/2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice

25/2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice

 

Stadiu: procedură legislativă încetată prin respingere definitivă de către Camera Deputaţilor

Iniţiatori: 11 deputaţi PSD: Bobeanu Răzvan-Petrică, Dorneanu Valer, Hrebenciuc Viorel, Manda Iulian Claudiu, Martin Eduard-Stelian, Mazăre Alexandru, Mitrea Miron Tudor, Nicula Vasile Cosmin, Tudose Mihai, Zgonea Valeriu Ştefan şi un senator PSD: Nicolae Şerban

 

Parlamentul României

 

Camera Deputaţilor Senat

 

Lege

privind modificarea Legii nr. 318/2003, legea energiei electrice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 

Articol unic: Legea nr. 318/2003 publicată în M.Of. nr. 511/16iul. 2003, legea energiei electrice se modifică şi se completează după cum urmează:
Pct. 1 Alin (4) al Art. 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de capacităţile energetice se realizează după despăgubirea prealabilă a proprietarilor acestora. Dacă cu ocazia intervenţiei pentru retehnologizări, reparaţii, revizii, avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacităţilor energetice, titularii de licenţă au obligaţia să plătească despăgubiri în condiţiile prezentei legi. Cuantumul despăgubirilor va fi stabilit în raport cu natura, întinderea şi durata acţiunii îngrădirilor, şi va fi în raport cu preţul pieţei“

Pct. 2 Alin (5) al Art. 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Titularul licenţei este obligat să plătească proprietarilor despăgubirea cuvenită pentru exercitarea drepturilor de uz şi servitute, precum şi pentru pagubele produse, să degajeze terenul şi să îl repună în situaţia anterioară, în cel mai scurt timp posibil.“

 

Click aici pentru mai multe detalii privind această propunere legislativă.