175/2006 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Tineretului din România- CTR

175/2006 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Tineretului din România- CTR

 

Stadiu: adoptată ca Legea 351/2006

Iniţiatori: 13 deputaţi PSD: Apostolache Mihai Cristian, Bănicioiu Nicolae, Bobeanu Răzvan-Petrică, Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu, Manda Iulian Claudiu, Matei Cătălin Lucian, Mănăstireanu Vladimir Alexandru, Moldovan Emil Radu, Nedelcu Gabriela, Nicula Vasile Cosmin, Ponta Victor-Viorel, Pop Claudiu Adrian, Sârbu Daciana Octavia

 

Parlamentul României

 

Camera Deputaţilor Senat

 

Lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Tineretului din România – CTR

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 

Art. 1 - (1) Consiliul Tineretului din România – CTR este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, neguvernamentală, autonomă şi fără scop patrimonial.
(2) CTR îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor prezentei legi, a Statutului propriu şi a legislaţiei în vigoare.
(3) CTR este forul de interes naţional care reprezintă principalul partener de tineret neguvernamental în raport cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul politicii de tineret.
Art. 2 – (1) Consiliul Tineretului din România se înfiinţează prin actul de voinţă al membrilor săi fondatori.
(2) CTR reuneşte structurile guvernamentale de tineret cu reprezentare naţională, cu personalitate juridică, precum şi structurile de tineret, cu autonomie funcţională şi organizatorică din cadrul partidelor politice afiliate la o structură politică internaţională.
(3) Condiţiile necesare pentru ca o structură neguvernamentală de tineret să aibă reprezentare naţională sunt prevăzute în statutul Consiliului Tineretului din România.
Art. 3 – (1) Sediul CTR este în municipiul Bucureşti.
(2) Autoritatea Naţională pentru Tineret va asigura un spaţiu corespunzător pentru desfăşurarea activităţii CTR, în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Art. 4 – (1) Scopul principal al CTR este de a stimula participarea tineretului la viaţa socială, economică, politică, culturală şi sportivă a ţării, precum şi de a susţine şi promova interesele comune ale membrilor săi la nivel naţional şi internaţional.
(2) În realizarea scopului său, CTR colaborează cu Autoritatea Naţională pentru Tineret, cu alte autorităţi şi instituţii guvernamentale şi neguvernamentale cu atribuţii în domeniul tineretului, precum şi cu alte persoane juridice de drept public sau privat locale, naţionale sau internaţionale.
Art. 5 – (1) CTR are organe de conducere şi administrare proprii, conform statutului.
(2) În cadrul CTR accesul la conducere se asigură pe baze democratice, conform statutului.
(3) Preşedintele şi Secretarul General al CTR este ales de către Adunarea Generală din cadrul reprezentanţilor structurilor de tineret apolitice.
(4) Secretarul General al CTR îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat.
(5) În cadrul Biroului Permanent jumătate din membrii sunt reprezentanţi ai structurilor de tineret apolitice, membre CTR, iar jumătate reprezentanţi ai structurilor de tineret politice membre CTR.
(6) Vârsta maximă până la care o persoană poate ocupa o funcţie de conducere în cadrul CTR, respectiv preşedinte, secretar general, membru în Biroul Permanent sau în Adunarea Generală, este de 29 de ani.
Art. 6 – (1) Fondurile necesare funcţionării Secretariatului General al Consiliului Tineretului din România se prevăd anual, distinct, prin Legea bugetului de stat, în bugetul Autorităţii Naţionale pentru Tineret, la titlul Transferuri, pe baza proiectului de buget înaintat de CTR.
(2) Alte surse de finanţare pot proveni din donaţii, legate, sponsorizări, subvenţii de la autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi venituri realizate din activităţi proprii sau din colaborări, desfăşurate conform legii.
Art. 7 – În elaborarea politicilor în domeniul tineretului, Guvernul, prin instituţiile sale abilitate, are obligaţia de a consulta Consiliul Tineretului din România.
Art. 8 – CTR are obligaţia de a publica, în extras, raportul anual şi bilanţul contabil în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Art. 9 – La data intrării în vigoare a prezentei legi, actualele structuri de tineret existente similare vor fi preluate de Consiliul Tineretului din Romania.

 

Click aici pentru mai multe detalii privind această propunere legislativă.